Informasjon

De feilbarlige legene

Legene må vedstå seg feilene

Hvordan vi som pasienter opplever en situasjon der legen gjør feil, kommer veldig an på hva slags kontakt vi har hatt med legen.

- For noen år siden hadde vi et tilfelle der en meget respektert overlege hadde gått alt for lenge på vakt. Mot slutten av vakten gjør han en svært alvorlig feil, og pasienten blir dårligere. Når han oppdager hva han har gjort, forklarer han dette straks til de pårørende og til kollegene sine. Han gir åpent uttrykk for sin fortvilelse til de pårørende. Det ender med at de pårørende kjøper blomster og vin til overlegen, sier Solbakk.

Andre situasjoner fører ofte til en helt annen reaksjon.

- I saker der pasienten reagerer helt uventet på en medisin, ender det av og til med at pasienten og de pårørende anklager legen for å ha gjort feil. Slikt oppstår som oftest på grunn av dårlig kommunikasjon. Hvis kommunikasjonen mellom lege og pasient er god, reagerer overraskende mange pasienter positivt selv om feil er gjort. Dette viser hvor viktig det er med god kommunikasjon i utgangspunktet, og hvor viktig det er at leger er åpne, ærlige og har mot til å bekjenne de feil som er begått. Da viser det seg at de aller fleste pasienter tilgir, sier Solbakk.

Når feilen først har oppstått, er det veldig viktig at legen håndterer dette på riktig måte.

- Utfordringen for legene er ikke bare å unngå feil, men også å vedstå seg de feil de gjør. Ofte er det når feilen har oppstått, at de fleste egentlige feilene blir gjort. Det kan være at legen forsøker å skjule sporene sine, at hun ikke skriver i journalen hva som faktisk hendte, at hun ikke forteller noe til pasienten eller kollegene sine, eller at hun ikke viser følelser.

Forrige side Neste side