Informasjon

De feilbarlige legene

Vær åpen og ærlig

Solbakk beskriver legers forhold til at det blir skrevet om medisinske feil i media, som ambivalent.

- I det store og hele er medias rapportering om medisinske feil etterrettelig og forsvarlig, men i noen situasjoner vil leger føle seg uthengte. De har taushetsplikt og opplever det som at bare en side av saken kommer frem. Det er mulig å la seg intervjue selv om du har taushetsplikt. Det er mulig å gi uttrykk for fortvilelse. Leger må ha mot til å fremstå som sårbare og vise dette. Ofte kan leger virke utilnærmelige, lukkede og uvillige til å kaste lys over en sak, sier Solbakk.

Oppskriften for hvordan du skal vedstå deg en feil, dreier seg i første rekke om å være åpen og ærlig.

- Det første du må gjøre dersom du mistenker at du kan ha gjort noe galt, er å etterlate deg spor i journalen. Dessverre hender det ofte at en lege som har gjort en feil, prøver å skjule sine spor. Skriv nøkternt ned hva som skjedde, så har du kommet langt. Deretter er det veldig viktig å snakke med pasienten eller de pårørende og fortelle åpent om hva som har skjedd. Det samme gjør du til kollegene, deretter melder du saken til overordnet myndighet ved sykehuset. Hvis du følger disse rådene, står du mye sterkere rustet enn om du ikke gjør det. Men det er menneskelig å gjøre det motsatte, å forsøke å skjule sporene sine. Dersom pasienten har fått en overdose, så gir du kanskje uttrykk for at pasienten har fått en annen dose enn han fikk. Når du skjuler slike feil, så gjør du dobbelt galt. Hvis du er ærlig og gir beskjed, så ender de fleste slike saker utenfor rettssalen. Disse trinnene kaller jeg å bestå feil (jfr. å bestå eksamen), sier Solbakk.

Forrige side Neste side