Informasjon

De feilbarlige legene

Mer åpenhet om feilbarlighet

I noen tilfeller anbefaler Solbakk at legen tar på seg rollen som syndebukk, selv om hun ikke har gjort feil.

- Dersom det skjer noe med et kreftsykt barn for eksempel, der barnet så ut til å bli bedre, men så reagerte uventet på behandlingen og dør som følge av dette, vil foreldrene gråte, være i sjokk og kanskje være aggressive. Selv om du vet at du ikke har gjort noe feil, så kan det kanskje være bedre å ta kjeften der og da, og siden forklare foreldrene at det var barnet som reagerte uventet på behandlingen. Vi vet mye om at leger som ikke har gjort feil, og som fra første øyeblikk insisterer på at de ikke har gjort feil, ofte ender opp i en klagesak, sier Solbakk.

For bare noen få år siden ble det snakket lite om at leger kan gjøre feil.

- I dag snakkes det mer åpent om dette, og det er viktig for å takle slike hendelser bedre. Dessverre er det enkelte leger som har opplevd å bli frosset ut på arbeidsplassen, fordi det har vært en kultur at "leger gjør ikke feil". Når feilhendelser skjer, er det viktig at det drøftes åpent, slik at vi kan lære av det. I hendelser der pasienter dør helt uventet, er legen i en veldig sårbar fase, og hun trenger å bli tatt hånd om, sier Solbakk.

Men det er ikke bare legene som må lære å leve med tanken på at de kan gjøre feil. Også vi som er pasienter må lære å leve med tanken på at legen vår kan gjøre feil.

- Legekunsten er ikke ufeilbarlig. Vi mennesker er mye mer kompliserte enn atompartikler i fysikken. Enhver lege, uansett hvor dyktig hun er, vil oppleve å miste noen pasienter fordi noen pasienter reagerer helt annerledes enn forventet. Dernest er det viktig å huske at også leger er mennesker, og det er menneskelig å feile, sier Solbakk.

Forrige side