Nyhetsartikkel

NHI på Arendalsuka - se opptaket her

Vi kjørte debatt om "Dr. Google og influensere: Helsebringende og helseskadelig helseinformasjon i den digitale sfæren", om falsk helseinformasjon, udokumenterte påstander og reklamelovgivning.

 

Her kan du se opptaket fra debattmøtet.

---------

Velkommen til debattmøte om falsk helseinformasjon, udokumenterte påstander og reklamelovgivning.

Nordmenn flest er opptatt av helsen sin, og en stor andel av befolkningen henter helseinformasjon på internett. Norske myndigheter er også til stede på nettet, og formidler helseinformasjon gjennom en rekke kanaler. Kommersielle aktørers formidling av helseinformasjon er strengt regulert i Norge. Men mange av kildene til helseinformasjon ligger utenfor norske myndigheters kontroll, eller er aktører som ikke er kjent med eller forholder seg til de norske regelverkene. Det skaper en situasjon er useriøse aktørers helsekommunikasjon er lett tilgjengelig, mens seriøse kommersielle aktører ikke har anledning til å kommunisere til allmenheten.

Falsk og useriøs helseinformasjon kan være helseskadelig, og god helseinformasjon gir god helse. Sosial ulikhet i helse er et økende problem, og høyt utdannede har gjennomgående bedre helse enn lavt utdannede. Utdannelse vil også spille inn på evnen til å skille seriøs og useriøs helseinformasjon, som ytterligere vil kunne forsterke ulikhet i helse.

Under Arendalsuka 2023, inviterer Norsk Helseinformatikk helsepolitikere, eksperter, representanter fra forvaltning og industri til et debattmøte om helseskadelig og helsebringende helseinformasjon på internett.

Vi skal blant annet diskutere:

  • Hvordan spiller tilgangen til seriøs og useriøs helseinformasjon inn på nordmenns helse?
  • Hvordan spiller konspirasjonsteorier og falske nyheter inn på nordmenns helsevalg?
  • Er vi i ferd med å tape kampen mot de useriøse aktørene?
  • Hvilke tiltak trengs for å hindre helseskadelig, og sikre helsefremmende informasjon til den norske befolkningen?

Dag: Onsdag 16/8 2023 18:30 - 19:30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B

 

nhi arendalsuka.jpg

Medvirkende

Kaveh Rashidi, ordstyrer, spesialist i allmennmedisin
Jo Røislien, professor i medisinsk statistikk, Universitetet i Stavanger
Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør, Helsedirektoratet
Cecilie Myrseth, første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
Sigurd Hortemo, overlege, medisinsk rådgiving, Statens Legemiddelverk
Ina Kathrine Dahlsveen, seniorrådgiver forskning, utvikling og innovasjon, Legemiddelindustriforeningen

Se også lenke til Arendalsuka sitt program her