Informasjon

ADHD Norge

Temaside om Korona

ADHD Norge har blant annet til oppgave, å bre kunnskap og forståelse for ADHD, å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat, å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Organisasjonen arrangerer blant annet sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

Du finner mer informasjon om ADHD Norge på organisasjonens nettsider:

www.adhdnorge.no