Informasjon

ADHD Norge har bl.a. til oppgave, å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat, å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Organisasjonen arrangerer bl.a. sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

Du finner mer informasjon om ADHD Norge på organisasjonens nettsider:


www.adhdnorge.no