Informasjon

Angstringen

Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og formidling av erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp i et folkehelseperspektiv. Vi setter fokus på helse og sunnhet fremfor sykdom og diagnose. Arbeidet drives av mennesker som bruker sin egen opplevelse og erfaring med angst. Angstringen Norge driver ikke selvhjelpsgrupper, men samarbeider med lokale Angstringer i forhold til erfaringsutveksling og kunnskapsformidling. Du kan selv være den som starter opp en Angstring, ved å kontakte noen av de lokale kreftene der du bor, som oftest via en frivillighetssentral.

www.angstringen.no – Telefon 22 22 35 30

Lokale tiltak utover daglig drift

Informasjonskontor

Her treffer du mennesker som selv har erfaring med angst og selvhjelp. Her vil du få hjelp til å starte egen Angstring, eller komme i kontakt med andre eksisterende Angstringer. Du kan også bestille informasjonsmateriell og ”NerVen” som er vår deltakeravis for utveksling av erfaringer fra selvhjelpsarbeid.

Ring 22 22 35 30 eller http://www.angstringen.no/kontakt