Informasjon

Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Temaside om Korona

Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.

Aurora legger vekt på arbeid for medlemmene, ved å bygge nettverk og tilby medlemsaktiviteter. I tillegg skal Aurora arbeide for å styrke den enkeltes rettigheter og rettsikkerhet, ta opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og være et talerør overfor institusjoner og myndigheter. Foreningen har særlig fokus på at særloven om "psykisk helsevern" er utdatert og må fjernes, slik at alle pasienter/klienter må rettsikres ved vanlig helselovgivning, uten noen særlov som gjelder psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Besøk oss:
Unity - rom 202
Møllergaten 23, Oslo

Post:
Postboks 8815 Youngstorget
0028 Oslo

Tel: 22 20 99 83

Støttetelefon: 913 35 198

Nettadresse: https://www.aurora-stoetteforening.no/index.html

E-post: post@aurora-stotteforening.no