Informasjon

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Om BarnsBeste

BarnsBeste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer.

Nettverket bidrar til at institusjoner og tjenester på en mer systematisk måte identifiserer og følger opp de barna som trenger det. Det er også en målsetting å ha fokus på innsamling og formidling av kompetanse rettet mot barn med minoritetsbakgrunn.

Her finner du deres informasjon om Barn som pårørende.