Informasjon

Diabetesforbundet

Om diabetes.no

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes. Vårt overordnede mål er at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom. Samt å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner. For mer informasjon om Diabetesforbundet der du bor:

www.diabetes.no

Lokalt tilbud:

Diabeteslinjen

Diabetesforbundets informasjonstjeneste der du kan stille spørsmål om diabetes. Spørsmålene besvares av en førstelinjetjeneste bestående av erfarne veiledere, eller av et ekspertpanel (annenlinje) bestående av helsepersonell. På fredager er det også mulig å få svar på urdu eller tyrkisk.
Ring Diabeteslinjen på 815 21 948!