Informasjon

Forbundet Mot Rusgift

Forbundet Mot Rusgift, FMR, er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller. Nettsiden inneholder omfattende informasjon, tips og linker.

Forbundet Mot Rusgift
Torggt. 1, 0181 Oslo

Telefon: 940 08 830
E-post: post@fmr.no
www.fmr.no