Nyhetsartikkel

Gaucherforeningen i Norge

Gaucher Foreningen en sammenslutning av alle med interesse for Gauchers sykdom, deres pårørende og andre interesserte. Gaucher er en svært sjelden arvelig sykdom, og vi er også en svært liten organisasjon.

Foreningens mål:

  • Fremme forskning
  • Spre opplysning om sykdommen og ulike behandlinger av denne
  • Skape forståelse for Gaucher pasienters utfordringer
  • Vår hovedaktivitet er å være hverandres nettverk.

Vi kommuniserer primært via e-post og telefon, og holder medlemsmøter i sammarbeid med de andre nordiske landene annen hvert år.

Vil du støtte vårt arbeid eller er interesert kan vi nåes på følgende e-post: Gaucher.norge@gmail.com

Nettsidene til organisasjonen finner du her: Gaucherforeningen i Norge