Informasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

HLF er verdens største hørselsorganisasjon med over 55 000 medlemmer. Vi er en interesseorganisasjon for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière. Vi har ca 200 lokale lag fordelt over hele landet.

www.hlf.no
Ring 22 63 99 00 eller send en epost til hlf@hlf.no.

Tiltak:

Likemann

HLF har cirka 500 likemenn. En likemann er en person du kan snakke med om din hørselshemming. En person som selv har erfaring som hørselshemmet og ulike utfordringer man møter gjennom livet. Kontakt Hørselshemmedes Landsforbund for mer informasjon om likemenn der du bor: 22 63 99 00 eller hlf@hlf.no

Kontortiden er 08.30-15.45