Informasjon

Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselshemmedes Landsforbund, HLF

HLF er verdens største hørselsorganisasjon med over 67 500 medlemmer og er verdens største hørselsorganisasjon. Vi er en interesseorganisasjon for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen ménière. Vi har ca 200 lokale lag fordelt over hele landet.

www.hlf.no
Ring 22 63 99 00 eller send en epost til hlf@hlf.no.

Tiltak:

Likeperson

HLF har cirka 500 likepersoner. En likeperson er en person du kan snakke med om din hørselshemming. En person som selv har erfaring som hørselshemmet og ulike utfordringer man møter gjennom livet.

Kontakt Hørselshemmedes Landsforbund for mer informasjon om likepersoner der du bor: 22 63 99 00 /hlf@hlf.no

Kontortiden er 08.30-15.45