Nyhetsartikkel

Hvite ørn

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Om Hvite ørn

Hvite Ørn er en interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse.

Hvite Ørn driver motivasjon, hjelpe- og støttearbeid for mennesker med psykiske vanskeligheter, også for utsatte og stigmatiserte mennesker. Det kan være brukere av psykiske helsetjenester, deres pårørende, barn og ungdom.

Hvite Ørn er en medlemsorganisasjon for brukere av psykiske helsetjenester og med erfaring fra dette, og for mennesker som ønsker å støtte eller engasjere seg innen psykisk helse. Vi er opptatt av hele mennesket, og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial.

Kontakt

Du kan lese mer om Hvite ørn på nettsidene til organisasjonen. Den finner du her.