Informasjon

Kreftforeningen

Om Kreftforeningen

Kreftforeningen jobber for å sikre kreftpasienter best mulig behandling, bedre levekår og livskvalitet, samt sikre og videreutvikle rettighetene for kreftpasienter og deres pårørende. Kreftforeningen driver pasientrettet innsats, blant annet samtalegrupper, kurs og undervisning for pasienter og pårørende. Forebyggende initiativ og informasjonsarbeid er andre viktige arbeidsområder.

www.kreftforeningen.no
Telefon: 07877
E-post: servicetorget@kreftforeningen.no

Ungdomsgruppen

www.ug.no
Telefon 469 68 033
E-post post@ug.no

Lokale tilbud:

 1. Kreftlinjen Tlf: 800 57 338
  Hos Kreftlinjen får du kontakt med noen som kan lytte, forstå og gi svar. Avhengig av hva du lurer på, kan du få snakke med spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. Du kan også ringe hvis det er noe du har på hjertet som du synes det er vanskelig å dele med dine nærmeste.

 2. Kreftlinjen på e-post eller chat:
  Spør Kreftlinjens spesialsykepleiere direkte på nettet - få svar med en gang!
 3. Kreftlinjen på Samisk
  Ring til Kreftlinjen 800 57 338 og bli satt over til samisktalende kreftsykepleier i Tromsø. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Åpent for alle. Jeg har taushetsplikt.

  Hvis jeg ikke svarer, så legger du igjen beskjed på telefonsvareren. Det er viktig at du oppgir ditt telefonnummer, så ringer jeg tilbake så snart som mulig.

  Du kan også sende e-post til samegillii@kreftforeningen.no

  Fálaldat sámegillii
  Borasdávdaservviin sáhttá háleštit sámegillii. Ollu jurdagat ja ga~aldagat bohciidit go ieš oa~~u borasdávdda, dahje fuolki dahje oahpesolmmoš oa~~u borasdávdda. Lea vuogas geainna nu beassat háleštit.

  RiKges Kreftlinjen 800 57 338 , ja dáhto beassat hállat sámi borasdávdadivššáriin Romssas. Nuvttá go riKget viessotelefovnnas. Rabas buohkaide. Borasdávdadivššáris lea jávohisvuoageatnegasvuohta.

  Bija dieu telefovdnii, jus in fástit. Almmut ie~at telefunnummara vai beasan dutnje riKget dalán go lea vejolašvuohta. Don sáhtát maiddái sáddestit e-poastta: kreftlinjen. samegillii@kreftforeningen.no

 4. Kurs, foredrag og seminar
  Kreftforeningen har en rekke tilbud om interessante kurs og foredrag, både for den som er syk, partnere, barn og andre pårørende. Les mer på www.kreftforeningen.no eller kontakt oss på telefon 07877, eller send e-post til servicetorget@kreftforeningen.no

 5. Røykeslutt
  Trenger du informasjon, motivasjon, tips eller ganske enkelt noen å snakke med om røyking og røykeslutt? Du kan også få oppfølging i minst ett år etter at du har sluttet.
  Ring Røyketelefonen 800 400 85 mandag-fredag kl 9-18
  Les mer på www.kreftlinjen.no