Informasjon

Landsforbundet uventet barnedød

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en forening til felles støtte og hjelp for dem som opplever å miste barn plutselig og uventet, enten barnet har fått leve en stund eller døde ved fødselen eller i svangerskapet. Vi ønsker å være et inkluderende fellesskap for etterlatte familier der du kan oppleve forståelse og bekreftelse på hvordan det er å miste barn, og tilbyr etterlatte familier omsorg og sorgstøtte. Vi utgir også informasjonsmateriell om sorg. Mer informasjon finner du her: