Informasjon

LHL

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer, 240 lokallag, interessegrupper og nettverk med andre med samme sykdom. LHL organiserer mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. Ingen skal måtte stå alene når sykdom rammer. Derfor jobber LHL for at de som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende skal kunne ha en plass å henvende seg for støtte, råd og fellesskap.

  • Likepersoner: En likeperson er et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Ring LHLs Likepersonlinje 22 79 90 90.
  • Fysisk aktivitet: LHL har treningsprogrammer som passer for alle diagnosegrupper, og disse er inndelt i nivå 1, 2 og 3. LHL har også ulike andre lokale tilbud som trimgrupper med ulike aktiviteter.

Her finner dere mer informasjon om LHL: