Informasjon

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

LNT er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresykes, dialysepasienters og transplantertes interesser. Både nyre- og levertransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT. Foreningen skal drive informasjons- og rådgivningsvirksomhet, særlig overfor nye medlemmer om sykdommens fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter.

  • www.lnt.no
  • Besøksadresse: Grenseveien 99, 3. etasje, 0663 Oslo
  • Telefon: 23 05 45 50 / E-post: post@lnt.no

Lokale tiltak:

Besøkstjenesten

Foreningen har en egen besøkstjeneste som består av en gruppe transplanterte, donorer og pårørende. De har vært gjennom dialyse og/eller transplantasjon, vært donor, eller har som pårørende fulgt noen gjennom sykdomsperioden. Besøkstjenesten ønsker å være et supplement til helsevesenet. De vil gjerne "sette mot i" deg som venter på å bli transplantert og vise at det går an å leve et normalt liv som transplantert. Besøkstjenesten går jevnlig på besøk på dialyseavdelingen og med.avd./ nyreposten i de fylkene som har besøkstjeneste. De som deltar i Besøkstjenesten har taushetsplikt.

LNT har egen besøkstjeneste i Oslo/Akershus, Aust- og Vest-Agder, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

Kontakt: 23 05 45 50 for mer informasjon om besøkstjeneste der du er.