Informasjon

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP).

LPP, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), er en organisasjon for deg som er pårørende til noen med psykiske lidelser. Du vil møte andre i samme situasjon gjennom våre 42 lokallag, spredt over hele landet. Sammen kjemper vi for gode løsninger for den som er syk, og for å påvirke myndighetene til å sikre et godt tilbud også for den som er pårørende. Du vil også kunne benytte deg av tilbud om sosialt samvær, påfyll av kunnskap og konkret veiledning rundt din situasjon av likemenn.

Mer informasjon på www.lpp.no eller rådgivningstelefonen 22 49 19 22.

Lokale lag

Lokale tiltak ut over daglig drift

LPP Norge

www.lpp.no eller ring 21 07 54 33

Likemann

Når du står midt oppe i en akutt krise, kan det være godt å få følge av en person som selv er pårørende. En som kjenner til både lover, hjelpeapparatet og har noen råd om hvordan familien best kan ta vare på seg selv og sine nærmeste i situasjonen som har oppstått. LPP utdanner likemenn, og som medlem kan du få tildelt en likemann for en avtalt periode.

LPP Oslo

www.piosenteret.no eller ring 22 49 19 22

LPP Oslo tilbyr en del aktiviteter ut over vanlige tjenester fra LPP:

  • Yoga
  • Individuell rådgivning
  • Juridisk rådgivning
  • Gruppevirksomhet: samtalegrupper, selvhjelpsgrupper
  • Temakvelder og møter med aktuelle og sentrale aktører innen psykisk helsefeltet
  • Informasjon om behandlings- og tjenesteapparatet i Oslo
  • Kursvirksomhet

Pårørende kompetanse

Søker du mer kunnskap om det å være pårørende, finner du mer informasjon på www.pkompetanse.no. Her ligger referanse til litteratur, forskning tidsskrift m.m.