Informasjon

Lymfekreftforeningen

Temaside om Korona

Lymfekreftforeningen ble etablert i 2007 og er klar til å ta imot medlemmer og støttemedlemmer. Alle som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende ønskes velkommen til et fellesskap mellom likemenn.

Lymfekreftforeningen er nå assosiert medlem, tilsluttet Kreftforeningen.

Hjemmeside: lymfekreft.no

Kontaktinformasjon

Lymfekreftforeningen

Besøksadresse

  • Rådhusgaten 4
  • 0151 OSLO