Informasjon

Mental Helse

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vårt mål er at alle innbyggere i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Dette er viktige saker for oss:

  • Menneskeverd og rettigheter. Retten til å ytre seg på de områder i livet som er avgjørende for deg.
  • Fjerne tabuer knyttet til psykiske helseproblemer.
  • En god velferd. Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode og sikre boligforhold henger sammen med en god psykisk helse.
  • Helse- og omsorgstjenestene må være demokratiske i sin form. Brukere og pårørende må trekkes inn i utforming av politikk og all planlegging som gjelder utforming av det psykiske helsetilbudet.
  • Vi jobber for større grad av valg og frivillighet innenfor behandlingssystemet.
  • Informasjonsarbeid og opplysninger som skaper holdningsendringer

www.mentalhelse.no

Telefon: 09875. Sentralbordet holder åpent fra 08.30 til 14.00

Lokale Tiltak

Arbeidslivstelefonen

Har du spørsmål om problemstillinger rundt mobbing og trakassering, om rettigheter ved permittering eller i forbindelse med sykemelding. Våre rådgivere veileder og gir konkrete råd om hvordan problemet kan løses eller hvor innringerne kan henvende seg videre.

Åpningstider er: mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 9.00 til 15.00 og torsdag fra 09.00 til 18.00. Dersom du ringer utenom åpningstid kan du legge igjen beskjed på svareren vår eller sende en e-post til: kontakt@arbeidslivstelefonen.no

Tjenesten koster 39 øre pr minutt fra fasttelefon.

Telefon: 815 44 544

www.arbeidslivstelefonen.no

Hjelpetelefonen

Alltid åpen og gratis.

Noen å snakke med, noen å skrive til.

Hjelpetelefonen 116 123 – som er gratis for brukerne

Hjelpetelefonen

Si det med ord

Send meldinger og få svar tilbake døgnet rundt. Siden inneholder også et forum der du kan skrive med andre brukere av Si det med ord og besøkende til Mental Helse, for å diskutere, søke råd eller støtte. Du kan selv sende inn dikt, eller lese andres. Og ikke minst finnes det mye interessant informasjon og linker til relevante nettsteder.

www.sidetmedord.no

Kameratstøtte

Kameratstøtte.no er et hjelpetilbud til soldater, veteraner og deres familier som trenger noen å støtte seg til. De fleste soldater har gode erfaringer etter tjeneste, men for enkelte kan det gi utslag i psykiske plager senere i livet. Kameratstøtte.no er et supplement til det offentlige hjelpeapparat, hvor du anonymt kan sende inn meldinger og få svar tilbake fra en fast ansatt med erfaring fra internasjonale operasjoner i tilegg til god veiledningskompetanse. Tilbudet er via Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

www.kameratstøtte.no