Informasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Om Nasjonalforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

www.nasjonalforeningen.no

Telefon: 23 12 00 00
E-post: post@nasjonalforeningen.no

Åpningstider
Resepsjonen er åpen fra 10.00 til 14.00.