Informasjon

Norges Døveforbund

Om Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Vi arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet, og at norsk tegnspråk skal få status som offisielt språk. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. Vi tilbyr kurs, informasjon og likemenn gjennom våre mange lokale lag. For mer informasjon:

Nettsidene til Norges Døveforbund finner du her: www.deafnet.no

E-post: post@doveforbundet.no

Kontaktskjema på nettsiden

Telefon: 23 31 06 30