Informasjon

Norges Handikapforbund

Temaside om Korona

Om Norges Handikapforbund:

Norges Handikapforbund arbeider for likeverd og likestilling. Som medlem kan du også benytte deg av NHFs egen veiledningstjeneste eller likemannshjelpen, som er våre viktigste medlemsfordeler.

www.nhf.no

Schweigaardsgt. 12
Postboks 9217 Grønland
0134 Oslo

Tel: 24 10 24 00
E-post: nhf@nhf.no

Norges handikapforbunds ungdom

NHFU er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. De arbeider for full likestilling for bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede.

http://www.nhfu.no

Tiltak

Veiledningstjenesten

Medlemmer i NHF har tilgang til en veiledningstjeneste, som svarer på de fleste spørsmål om rettigheter og ordninger i tilknytning til det å ha en funksjonsnedsettelse.

Hvis du ikke er medlem, men kun har et kort og enkelt spørsmål, kan du ta kontakt med oss på telefon, men hvis spørsmålet er omfattende og krever at vi setter oss grundigere inn i saken, eller må foreta nærmere undersøkelser, må du melde deg inn for at vi kan hjelpe deg videre.

Telefon: 24 10 24 00

Tjenesten har begrenset åpningstid. Om vi ikke er tilgjengelige kan du legge igjen beskjed på telefonsvareren vår med navn og telefonnummer. Vi kontakter deg så snart vi har mulighet.