Informasjon

Norges Migreneforbund

Norges Migreneforbund - Forbundet for alle typer hodepine (NMF) skal ivareta hodepinepasientenes interesser ved å belyse deres problemer og være tilgjengelig for veiledning, råd og opplysninger for sine medlemmer. Opplysning og studiearbeid er en av NMF’s sentrale oppgaver, og vi har som mål at flest mulig skal få rett behandling og bedret livskvalitet.

Kontaktinformasjon

Norges Migreneforbund - forbundet for alle typer hodepine Postboks 320 1471 Lørenskog. Besøksadresse : Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog.

Telefon dagtid : 22 33 82 20

Mobil forbundsleder : 940 02 675.

Hodetelefonen : 800 80 880 (rådgivingstelefon) - åpen mandag, tirdag og torsdag kl 18:00 til 21:00. Gratis fra fast-telefon.

Hjemmesider : www.migrene.no.

Mail adresse : migrene@migrene.no.