Informasjon

Norsk epilepsiforbund

Temaside om Korona

Om Norsk Epilepsiforbund

NEF, Norsk epilepsiforbund er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte. NEFs målsetting er å spre saklig informasjon om epilepsi og fremme tiltak som støtter opp om mennesker med epilepsi. Ungdomsarbeidet er organisert i Norsk Epilepsiforbunds Ungdom (NEFU). Mer informasjon finner du her:

Nettsidene: www.epilepsi.no

Norsk Epilepsiforbund,
Karl Johansgt. 7, 0154 Oslo
e-post: post@epilepsi.no

Mandag - Torsdag 09.00-15.00 (stengt for lunsj 11.30-12.00)
NEFs telefonnummer er 22 47 66 00

Snakk med våre frivillige på EpiFon1 telefon 22 00 88 00 eller E-post epifon1@epilepsi.no