Informasjon

Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF) har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem/liødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.

Kontaktinformasjon

Foreningens hjemmesider finner du her

E-post: kontoret@nllf.no

Telefon: 23 05 45 77