Informasjon

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende organisasjon av lokalforeninger med sterk forankring i lokalmiljøet. Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn, ved å engasjere seg årvåkent innefor helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofearbeid.

Organisasjonens hovedsatsingsområder er kvinnehelse og omsorgsberedskap.

E-post: post@sanitetskvinnene.no

Telefon: 24 11 56 20

www.sanitetskvinnene.no

Lokale aktiviteter

 1. Min dag i dag
  Retter seg mot barn som er i en vanskelig situasjon over tid. Prosjektet gir gode opplevelser, "store dager", til barn som trenger en oppmuntring. Arrangerer "store dager" i Oslo og omegn, og veileder og bistår sanitetskvinner med å arrangere "store dager" rundt om i landet.

  www.mindagidag.no

 2. Nærmiljø
  NKS er Norges største kvinneorganisasjon, med flere enn 650 lokalforeninger over det ganske land. Foreningene er engasjert i viktige saker i sitt nærmiljø, og gjør en stor innsats for sine lokalsamfunn med praktisk, frivillig arbeid og gjennom å gi økonomisk støtte til ulike tiltak. Kontakt nærmeste regionkontor eller

  E-post: post@sanitetskvinnene.no

  Telefon: 24 11 56 20

  www.sanitetskvinnene.no