Informasjon

OCD foreningen, ANANKE

Om foreningen

Vi er en brukerorganisasjon til støtte for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til større åpenhet og sette fokus på lidelsen hos både allmennheten og fagmiljøet, forbedre de sosiale og økonomiske rettighetene for OCD-lidende, øke kunnskapen om lidelsen og behandlingsmulighetene, og å arbeide for et bedre behandlingstilbud.

Norsk OCD Forening, Ananke
Tampereveien 7

7020 Trondheim

Tel: 93817441

post@ananake.no

www.ananke.no