Informasjon

Pårørendehuset

Temaside om Korona

Pårørendehuset er et tilbud for pårørende til mennesker som opplever utfordringer tilknyttet rus og/eller psykisk helse. De har ukentlig samtalegrupper to ganger i uken, par/familie-samtaler, enesamtaler, samtaler over telefon og arrangerer aktiviteter for pårørende.
Pårørendehuset jobber også med informasjonsarbeid ut til instanser som jobber med eller kommer i kontakt med pårørende, samt arrangerer temakvelder med diverse temaer knyttet til arbeidet med pårørende.

Tilbudet driftes av ansatte i Frelsesarmeen som har fagbakgrunn og erfaring fra arbeid med pårørende. Tilbudet er i hovedsak finansiert av Helsedirektoratet.

Åpent for alle

Pårørendehuset definerer en pårørende som en som blir påvirket av en annens rusbruk. Som pårørende til en person med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse er det mange følelser i bevegelse, og gjerne over lengre tid. Som pårørende har du flere spørsmål enn svar, og mange synes det er godt å ha noen å prate med. Å snakke om det som er vanskelig kan gjøre utfordringer lettere å møte.

Det er ikke lett å gjøre noe med selve situasjonen du som pårørende står i, men vi møter deg på dine premisser. Pårørendehuset har ansatte med god og variert erfaring på feltet.

Vi er åpne for alle, og de fleste av våre aktiviteter er gratis. Du trenger verken avtale eller henvisning.

Foreløpig har vi kontaktpunkt i Oslo, Harstad og Tønsberg.

Her finner du nettsidene til Pårørendehuset