Informasjon

Rådet for psykisk helse

Om Rådet

Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 31 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste. Vi jobber med utfordringer både i forhold til hjelpetilbud og hverdagsliv. Mer kunnskap om psykisk helse og blant annet en nettbutikk finner du på:

www.psykiskhelse.no eller telefon: 23 10 38 80 eller post@psykiskhelse.no