Informasjon

Redd Barna

Om Redd Barna

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv - uansett hvem de er og hvor de bor. Her følger noen viktige kontaktadresser for barn og unge i Norge. Mer informasjon om Redd Barna og deres mange aktiviteter finner du her:

www.reddbarna.no

Sentralbord (+47) 22 99 09 00.
Åpningstider: Kl 08.15-16.00, i skoleferien kl 08.00-15.00

Viktig

Alarmsentral for barn og unge
116 111 er et nødnummer for deg som er utsatt for omsorgssvikt, overgrep og vold, for deg som er bekymret for venner og for voksne som er bekymret for barn og unge.

Åpningstiden er mellom kl. 15.00-08.00 på hverdager. I helger og på helligdager er det døgnåpent. Du kan også sende en e-post til alarm@116111.no
For mer informasjon om alarmsentralen se; www.116111.no

Noen å snakke med for barn

NOEN Å SNAKKE MED FOR BARN

Barn og unge er et eget nettsted for barn og unge som lever i en familie hvor noen misbruker alkohol, tabletter eller narkotika. Her kan du møte andre som har det på samme måte som deg, og få vite mer om rusmisbruk og hvordan det påvirker hele familien.

www.barnogunge.no

Jentevakta er en mail-,msn-og telefontjeneste for jenter mellom 10-25 år. Jentevakta er underlagt landets krisesentre. Til nå finnes det avdelinger i Trondheim, Tromsø og Mosjøen, men avdelingene tar imot henvendelser fra hele landet. De unge kan snakke med oss om hva de vil. Vanlige problemer vi møter på er selvskading, vold og seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser med mer. For mer info, se hjemmesida og kontaktinformasjon

www.jentevakta.no

Barnevernvakten er til for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. De gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og råd. Har du alvorlige problemer hjemme, kan du få råd og hjelp her. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernvakten har vanligvis åpent på kvelden og natten. Er det krise, kan de komme hjem til deg. 

På nettsidene finner du telefonnummeret til de ulike lokale barnevernvaktene.

www.barnevernvakt.no

 

Barnevernet i kommunen din
Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, ungdommer og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. For å komme i kontakt med barnevernet i din kommune, kan du ringe sentralbordet for kommunen, så setter de deg videre. NB. Du kan snakke med barnevernet anonymt.

Politiet
Hvis du har spørsmål eller trenger å snakke med noen om vold i familien, kan du ringe politiet der du bor på nummer: 02800 og spørre etter familievoldskoordinator. Politiets nødnummer for øyeblikkelig hjelp er 112. Når du ringer 112, skal du opplyse om: hvem du er og hvor du er.

Incesttelefonen:
Du kan ringe hele døgnet på nummer: 800 57 000
Dette nummeret er gratis fra fasttelefon. Eller du kan gå inn på www.incest80057000.no som har egne sider med informasjon for barn og ungdom.

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 333 21
Røde Kors-telefonen er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år, der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det er gratis å ringe fra fasttelefon og mobil. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00. Røde Kors har også en nettside der du kan sende inn meldinger eller spørsmål. Den heter Kors på halsen.

www.korspahalsen.no

Barneombudet
Alle barn og unge under 18 år kan sende sin melding anonymt til barneombudet. De svarer på meldingen så fort de kan, og mange av spørsmålene og svarene legges ut anonymt på sidene deres.

http://www.barneombudet.no/klarmelding
www.barneombudet.no

Her er andre nettsteder for mer informasjon:

http://www.ung.no/