Informasjon

Røde Kors

Om Røde Kors

Røde Kors ser som sitt oppdrag å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette er verdens største humanitære organisasjon og er politisk og religiøst uavhengig. Siden opprettelsen har Røde Kors organisert mennesker som ønsker å yte en innsats for sine medmennesker, enten det er for å lete etter savnede til å sørge for at utsatte barn får ferie eller fanger besøk i fengsler. Ønsker du en besøksvenn eller hjelp til å få et større nettverk, så ta kontakt. Mer informasjon finner du her:

Sentralbord: 22 05 40 00
Epost: Post@redcross.no
Besøksadresse: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

www.rodekors.no

Tiltak

 1. Besøkstjenesten
  Tusenvis av nordmenn er ensomme. De mangler noen å dele gleder og sorger med, og føler seg ofte isolert. Røde Kors Besøkstjeneste organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon. De kan også gå ærend for deg eller følge deg til butikken, legen eller postkontoret.

  www.rodekors.no eller ring 05003

 2. Nettverksarbeid
  Røde Kors har en rekke tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Røde Kors skal være en døråpner for at brukerne danner nye positive nettverk. Å gi hjelp og støtte i forbindelse med å etablere et nytt sosialt nettverk for mennesker som har kjempet seg ut av et problem er ikke mer mystisk enn at de ønsker seg en samtalepartner, en å gå på kino med, en som kan hjelpe dem å finne fram i jungelen av offentlige tilbud og kontorer, en som vet hvordan man får seg minibankkort eller en som vet hvordan man bestiller en time hos tannlegen.

  www.rodekors.no eller ring 05003

 3. Kors på halsen
  Ring: 800 333 21 Røde Kors-telefonen er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år, der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det er gratis å ringe fra fasttelefon og mobil. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00. Røde Kors har også en nettside der du kan sende inn meldinger eller spørsmål. Den heter Kors på halsen, www.korspahalsen.no