Informasjon

Selvhjelp Norge

Temaside om Korona

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Selvhjelp Norge ble etablert i april 2006 og er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Nasjonal plan for selvhjelp gir føringene for kompetansesenteret Selvhjelp Norges arbeid. Selvhjelp Norges visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår.

Nettsiden finner du her: Selvhjelp Norge