Informasjon

Senter mot incest og seksuelle overgrep

SMISO(Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep) gir støtte til utsatte og pårørende med å bearbeide overgrep og seinvirkninger.

De arbeider etter "hjelp til selvhjelps" prinsippet.

SMISO driver med forebyggende arbeid, blant annet gjennom undervisningsopplegg og kurs.

Kontaktinformasjon

Nettadresse: http://smiso.no

Epost: post@smiso.no

Besøksadresse:
Søndre Tollbodgate 9, 3.etg.
9008 Tromsø

Telefon: 77 65 20 44

Postadresse:
SMISO Troms
Postboks 1231
9262 Tromsø

Landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelle overgrep: 800 57 000