Informasjon

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Temaside om Korona

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (Nok. og Smiso) finnes over hele Norge. De er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Her får de mulighet til å bearbeide sine opplevelser gjennom enesamtaler, gruppesamtaler og andre aktiviteter. Tilbudet er basert på kunnskap om traumer og traumesensitiv omsorg.

Sentrene er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og andre fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Tilbudet bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp og en grunnleggende forståelse av at alle innehar ressursene som skal til for å mestre eget liv og utvikling.

De ansatte ved sentrene har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon:

Det finnes 22 sentre over hele Norge. Finn ditt nærmeste senter her:

https://noknorge.no/finn-et-senter/

Utenom åpningstid kan du ringe landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelle overgrep: 800 57 000

Flerspråklig informasjon om sentrene: https://dinutvei.no/seksuelle-overgrep/hva-er-smiso-incest/