Nyhetsartikkel

Stoffskifteforbundet

Om Stoffskifteforbundet

Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon for personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen og deres nærmeste. Symptomene på stoffskiftesykdommer er ofte diffuse, og det kan medføre store helsekonsekvenser å gå ubehandlet eller dårlig behandlet.

30 lokallag

Stoffskifteforbundet jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, større synlighet i mediene og sterkere politisk innflytelse. Organisasjonen har kontaktpersoner for følgende: Høyt stoffskifte (hyperthyreose), lavt stoffskifte (hypothyreose), kreft- og thyreoideaopererte, unge med stoffskiftesykdommer (under 35 år) og barn med stoffskiftesykdom.

Per 2018 har forbundet 30 lokallag og fem regionråd som dekker hele landet.

Kontaktinformasjon