Informasjon

Voksne for Barn

Organisasjonen Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som skal fremme barn og unges psykiske helse og oppvekstmiljø i Norge. Voksne for Barns visjon er at barn skal tas på alvor og gis en trygg oppvekst. Vi tilbyr opplæring, veiledning og kunnskapsmateriell om barn og unges psykiske helse.

VfB har også en egen bekymringstelefon som er en rådgivningstjeneste, og bemannet av fagpersonell mellom 09.30 -14.30 på hverdager. Tlf: 810 03 940 (vanlig lokal takst).

Mer informasjon på www.vfb.no.

Lokale tiltak ut over daglig drift

Kurs og foredrag

Bestill et kurs eller foredrag dit du bor. Se mer på www.vfb.no

Informasjon

Se mer på www.vfb.no eller ring oss på 488 96 215. Vi tilbyr en rekke kunnskapsprodukter for barn og unge, foreldre og fagpersonell, blant annet:

  • Brosjyreserien ”Ta barn på alvor” som omhandler alt fra pottetrening til depresjon
  • Hefter for barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre
  • Magasinet Voksne for Barn

Tenåringsforeldre

”Røtter & Vinger” er et program som retter seg mot ungdomsforeldre. Les mer på www.vfb.no der det også finnes mer informasjon du kan laste ned.

Pårørende kompetanse

Søker du mer kunnskap om det å være pårørende og barn spesifikt, finner du mer informasjon på www.pkompetanse.no. Her ligger referanse til litteratur, forskning tidsskrift m.m.