Informasjon

Voksne med medfødt hjertefeil

Temaside om Korona

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH)

Voksne med medfødt hjertefeil (forkortet VMH) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år, med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil.
VMH har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for alle over 18 år, med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil i Norge. Organisasjonen jobber blant annet med informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og arbeid for medlemmenes rettigheter i det offentlige. Den vil også jobbe for å øke bevisstheten i samfunnet om voksne med medfødt hjertefeil som en voksende pasientgruppe.