https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/rss no-bok Helse Copyright 2019 NHI.no Overoppheting ved trening <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overoppheting-ved-trening/" title="Overoppheting ved trening"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/s05e62qcfh270c2umz1r/treningivarme.jpg" alt="Overoppheting ved trening"/> </a> Overoppheting forårsaket av hard trening eller hardt arbeid i varme omgivelser, kan gi symptomer som høy puls, rask pust, svimmelhet, kvalme og muskelkramper. Overser du kroppens signaler, risikerer du å bli alvorlig syk. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overoppheting-ved-trening/ 31a71259-ab6c-44c2-9e72-4f6e0efc78a0 nhi@nhi.no (nhi.no) 26.06.2019 13.05.53 +00:00 Bildequiz uke 26 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-26-2019/" title="Bildequiz uke 26 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/brahxax0zrivpjjbfkji/10253-2-bildequiz-uke-4.jpg" alt="Bildequiz uke 26 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-26-2019/ 890b91a4-d2fc-4ad4-a63d-6ba78650fadd nhi@nhi.no (nhi.no) 26.06.2019 13.03.53 +00:00 Fedmeøkningen er større i rurale enn i urbane områder <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fedmeokningen-er-storre-i-rurale-enn-urbane-omrader/" title="Fedmeøkningen er større i rurale enn i urbane områder"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/16nehp8tbc7n5h4e4syr/Fedme.jpg" alt="Fedmeøkningen er større i rurale enn i urbane områder"/> </a> Man har antatt at fedmeepidemien er et urbant fenomen, men en metastudie basert på data fra hele verden, viser at denne epidemien er mer markert i rurale strøk. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fedmeokningen-er-storre-i-rurale-enn-urbane-omrader/ 56bb95ff-e679-46bd-9a97-b733f1344010 nhi@nhi.no (nhi.no) 26.06.2019 05.11.30 +00:00 Kontakteksem <p> <a href="/sykdommer/allergi/hudallergi/kontakteksem/" title="Kontakteksem"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0kahybntusjocsln5j0h/4092-2-kontakteksem-nikkelallergi.jpg" alt="Kontakteksem"/> </a> Kontakteksem er en betennelse i hud som enten er utløst av irriterende stoffer eller av allergi. Symptomer er at området blir rødt og hovent, med kløe, små blemmer og eventuelt blærer og sårdannelse. </p> /sykdommer/allergi/hudallergi/kontakteksem/ 7b5f9366-5f91-4719-b54f-42e124ca7f96 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.06.2019 13.11.16 +00:00 Råd mot oppblåst mage <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/rad-mot-oppblast-mage/" title="Råd mot oppblåst mage"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/nx8u52at0a27ps1bxqwg/11598-2-magesmerter.jpg" alt="Råd mot oppblåst mage"/> </a> Plages du mye med oppblåst mage? Her er råd som kan bidra til at du slipper lettere unna. </p> /livsstil/egenomsorg/rad-mot-oppblast-mage/ 0716eb42-776d-4a4f-a031-f2ba3fa59cd2 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.06.2019 12.00.00 +00:00 Inntekt, forventet levealder og dødelighet i Norge <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/inntekt-forventet-levealder-og-dodelighet-i-norge/" title="Inntekt, forventet levealder og dødelighet i Norge"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lc60vzylxxgw1w8g8dp7/9062-2-mennesker.jpg" alt="Inntekt, forventet levealder og dødelighet i Norge"/> </a> Hvilken innvirkning har inntekt på forventet levealder? Og blir forskjellene mellom rike og fattige mindre eller større? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/inntekt-forventet-levealder-og-dodelighet-i-norge/ 4c1f6783-2fb4-4868-ab3b-15ddd21d96ab nhi@nhi.no (nhi.no) 25.06.2019 05.13.54 +00:00 Gjør sosiale media oss syke? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gjor-sosiale-media-oss-syke/" title="Gjør sosiale media oss syke?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/u8qrs0oby1buxa77egaj/49531-2-mobiltelefon-og-barn.jpg" alt="Gjør sosiale media oss syke?"/> </a> Bruken av sosiale media har hatt en eksplosiv vekst. Samtidig har forekomsten av psykiske lidelser økt på verdensbasis. Kan det være en sammenheng? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gjor-sosiale-media-oss-syke/ 075b0cc7-0f85-46d3-9f66-d510645e24d6 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.06.2019 10.12.08 +00:00 Bilstolen til spedbarnet bør ikke brukes som sovested inne <p> <a href="/familie/barn/bilstolen-til-spedbarnet-bor-ikke-brukes-som-sovested-inne/" title="Bilstolen til spedbarnet bør ikke brukes som sovested inne"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/q718s7rfjc6uxfog8y73/Bilstol-_baby.jpg" alt="Bilstolen til spedbarnet bør ikke brukes som sovested inne"/> </a> En ny undersøkelse om spedbarn og dødelighet understreker at bilstolen kun bør brukes til det den er tenkt til - i bilen. Blant dødsfall der spedbarnet sitter i stol, skjer 60 prosent i en bilstol. </p> /familie/barn/bilstolen-til-spedbarnet-bor-ikke-brukes-som-sovested-inne/ 45c442bd-7713-48a4-ae49-b2b06877b4af nhi@nhi.no (nhi.no) 24.06.2019 08.07.35 +00:00 Venezuela /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/sor-amerika/venezuela/ 41c5ecfc-e841-4afb-82d6-0f934ce77ebc nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.39.28 +00:00 Syria /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/syria/ b13e7b69-2e05-43d0-986e-d2ad55771ab9 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.37.50 +00:00 Pakistan /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/pakistan/ b4a990a5-5818-45ea-8986-8b81e4ac81bb nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.36.38 +00:00 Nicaragua /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/nicaragua/ 17c22aca-a228-4466-b94d-3d4c1bddc675 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.35.19 +00:00 Mexico /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/mexico/ d581344c-320f-4104-881c-8b08f8e6d77a nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.31.38 +00:00 Jemen /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/jemen/ 0ad05089-d046-4b11-bc70-53ec9fd4d42a nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.30.20 +00:00 Irak /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/irak/ beebd3ef-7df8-4ce3-907a-ab47fc04184d nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.29.17 +00:00 Haiti /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/haiti/ 17db3bd0-0d04-483d-a3a2-e74cdf66d9e4 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 10.28.04 +00:00 El Salvador /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/el-salvador/ bbe7160f-e494-4e99-918f-89bf9e49df34 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.30.39 +00:00 Afghanistan /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/afghanistan/ 9ab3b16c-5f66-4ae4-80f1-fed0270f97fb nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.28.57 +00:00 Tonga /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/oseania/tonga/ 9f06aa0b-2a6f-4ca8-acd2-54a0931de551 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.22.12 +00:00 Vest-Samoa /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/oseania/vest-samoa/ 866c88d7-2994-4178-89bd-130b05d75612 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.20.58 +00:00 Fiji /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/fiji/ 972fe8e1-7342-44e3-87ad-319430c289c6 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.10.06 +00:00 Seychellene /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/afrika/seychellene/ e5682785-79bd-46a0-9635-a2d9bea08b8b nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.08.48 +00:00 Réunion /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/afrika/reunion/ 402ba83e-0277-424c-8067-7e3cdff24eaf nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.08.01 +00:00 Mauritius /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/afrika/mauritius/ bf2ca433-f08f-4337-9920-3ed909031422 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.06.41 +00:00 Uruguay /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/sor-amerika/uruguay/ 3e3b8a2a-4e75-477d-819a-86e6fab514f4 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.04.32 +00:00 Trinidad og Tobago /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/trinidad-og-tobago/ d0107a2e-f22c-410d-bee6-58aa3b9bc210 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.03.35 +00:00 Chile /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/sor-amerika/chile/ 4ff8496d-871f-48ef-b03d-87b0838544e0 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.02.39 +00:00 Cuba /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/cuba/ 66c6d537-69ef-4369-bb68-29bd05863574 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.01.50 +00:00 Belize /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/mellom-amerika-og-karibien/belize/ 0efd6e82-c26d-46b0-8cc2-422c7c029b4d nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 09.00.53 +00:00 Saudi-Arabia /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/saudi-arabia/ 390a1f09-5e2c-49dc-bfb8-1d85a86ad82f nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.58.27 +00:00 Qatar /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/qatar/ 41fd9b01-cd2a-4a7d-b257-27404a3d87c4 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.57.24 +00:00 Kuwait /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/kuwait/ 48fd583d-d295-4c38-8f2a-6a32ca800ac2 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.56.32 +00:00 Israel /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/israel/ 8e1a7739-3ccb-466a-880d-7de10d858074 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.55.39 +00:00 Iran /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/iran/ cc620bd3-e7f9-4c5c-b816-48163a3c57fa nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.54.44 +00:00 Forente Arabiske Emirater /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/forente-arabiske-emirater/ 94b34e01-63cc-49d6-afc7-67eb5d7d6a8a nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.53.55 +00:00 Bahrain /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/bahrain/ 759d074e-2872-4c65-84a2-850911e37fd3 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.52.57 +00:00 Thailand /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/thailand/ 0cdf0695-f37e-4c8e-ace0-8e5f27f641bb nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.51.53 +00:00 Sør-Korea /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/sor-korea/ 068a59b9-5414-49ea-97d7-be1c7da25428 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.50.41 +00:00 Maldivene /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/maldivene/ 4563460e-bf19-45f6-bc58-65e55d9320c5 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.49.33 +00:00 Malaysia /livsstil/reise/vaksineanbefalinger/asia/malaysia/ 6d888429-6429-49c5-82de-566875816734 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.06.2019 08.48.34 +00:00