Nyhetsartikkel

Sjekker dødsfall etter koronavaksinering

To meldte dødsfall hos beboere på sykehjem som har fått koronavaksinen Comirnaty, blir undersøkt av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet.

Temaside om Korona

Statens Legemiddelverk og Folkehelseinstituttet overvåker bivirkninger som meldes inn fortløpende og reagerer raskt ved mistanke om nye, uventede eller alvorlige bivirkninger, skriver Legemiddelverket i en nyhetssak1 på sine nettsider.

Meldingene om de to dødsfallene ble mottatt 5. januar 2020.

- Nå vaksineres de aller svakeste og mest utsatte, som har alvorlige sykdommer. Da vil det sannsynligvis skje dødsfall tett opp til vaksinasjonstidspunktet. Vi må da vurdere om det er vaksinen som er årsaken til dødsfallet, eller om det er en tilfeldighet at det skjer så kort tid etter vaksinering, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i nyhetssaken.

Det dør omlag 400 personer i uken på norske sykehjem.

Bivirkninger

Studiene som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen av vaksinen inkluderer ikke personer over 85 år. Derfor vet vi lite om hvordan eventuelle bivirkninger vil påvirke de aller eldste. Vi antar at eventuelle bivirkninger vil være de samme hos de eldste som i yngre aldersgrupper. Dette er noe vi følger nøye med på, skriver de videre.

De vanligste bivirkningene er smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger og feber.

Reaksjonene kan være ubehagelige, men går over etter noen dager. Etter at vaksinen er tatt i bruk i Storbritannia og USA, er det meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner.

Selv om man har testet de nye vaksinene i store studier med mange deltagere, vil man aldri kunne sikre seg helt mot ukjente bivirkninger.

Kilder

Referanser

  1. Statens Legemiddelverk: Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering legemiddelverket.no