Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Priser:

 • Leiv Eirikson Nyskaping: Nyskapingsprisen 2009
 • Norsk Selskap for Allmennmedisins Forskningspris i 1995
 • Nidarosprisen 2001 – for fremragende innsats i utvikling av faget allmennmedisin, og arbeid for samhandling i helsetjenesten.

En kort oppsummering av arbeidslivet til Terje Johannessen:

 

 • 1976: Utdannet cand.med ved Universitetet i Bergen
 •  1982: Spesialist i allmennmedisin
 • (1978-1992) Jobbet som allmennlege ved Halset legesenter i Trondheim
 • 1980-1992: Deltok i Gastrogruppen i Trondheim, et forskningssamarbeid mellom sykehusleger og allmennleger.
 • 1992: Disputerte med doktorgradsavhandlingen «Controlled trials in single subjects". Doktorgradsarbeidet besto i utvikling av en ny forskningsmetode for randomiserte, kontrollerte studier av enkeltpasienters nytte av en definert terapi.
 • 1983: Etablerte Fondet til fremme av allmennmedisin i Sør-Trøndelag sammen med Arne Ivar Østensen og Oskar Tegnander
 • 1983-1984: Medlem av Almenpraktiserende legers fagutvalg. Gjennomførte en nasjonal, spørreundersøkelse om videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
 • 1992-1996: Sentral i Det medisinske fakultetets prosjektgruppe for utvikling av det nye medisinstudiet i Trondheim, basert på problembasert- og ferdighetsorientert læring (PBL)
 • 1992-1996: Professor 1 i allmennmedisin ved NTNU i Trondheim, fra 1996 frem til 2013 professor 2
 • 1993-1994: Utviklet lege-pasient-kurset i det nye medisinstudiet i Trondheim
 • 1994-1995: Utviklet kursserie i klinisk beslutningslære ved medisinstudiet
 • 1990, 1991 og 1993: Var sammen med Pål Kristensen initiativtaker til Nidaroskongressen og ledet de tre første Nidaroskongressene.
 • 1996: Etablerte Norsk Helseinformatikk AS
 • 1997: Norsk Helseinformatikk AS inngikk en kontrakt med Sosial- og helsedepartementet om å utvikle et oppslagsverk for allmennleger – Norsk Elektronisk Legehåndbok.
 • 1997-2000: Leder (forskningssjef) for Senter for samhandling i helsetjenesten ved Sintef Unimed.
 • 2000-2008: Medisinsk sjef i Norsk Helseinformatikk AS og ansvarlig redaktør for Norsk Elektronisk Legehåndbok
 • 2008 – 2016: Medisinsk sjef og daglig leder for Norsk Helseinformatikk. Ansvarlig redaktør for Norsk Elektronisk Legehåndbok.
 • 2016 – 2023: Medisinsk sjef for Norsk Helseinformatikk og ansvarlig redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok
 • Har vært foredragsholder ved cirka 200 nasjonale og 50 internasjonale kurs, konferanser og kongresser.
 • Har totalt vært kursleder for mer enn 50 kurs i legers videre- og etterutdanning.
 • Forfatter av boken "Hva du bør vite om fordøyelsessykdommer" (Grøndahl og Dreyer, 1988), og forfatter av en rekke fagartikler i lærebøker og av cirka 50 vitenskapelige artikler i tidsskrift med referee-system. I tillegg forfatter av omtrent 100 populærvitenskapelige artikler, og en betydelig andel av artiklene i Norsk Elektronisk Legehåndbok og NHI.no.
Forrige side Neste side