Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Referanser

  1. Johannessen T. Lege-pasient-kurset ved medisinstudiet i Trondheim. Tidsskr Nor Laegeforen 1994; 114 (27): 3202-3206.
  2. Johannessen T. Klinisk beslutningslære ved medisinstudiet i Trondheim. Tidsskr Nor Laegeforen 1998. tidsskriftet.no
  3. NHI.no, 2009: NEL ut av Helsebiblioteket - betyr det noe for folk flest? Forfatter: Johannessen T nhi.no
  4. Johannessen T. Samhandling i helsetjenesten. Utposten 2003. www.utposten.no
  5. Høye S. Oppdateringsapostlene Ingard Løge og Terje Johannessen. Utposten 2015. www.utposten.no
Forrige side