Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Forskning

Ved siden av å være fulltids allmennpraktiker, var Terje i perioden fra 1980 til 1992 med i Gastrogruppen Trondheim. Det var et samarbeid mellom tre gastroenterologer (spesialister innen sykdommer i mage og tarm) ved Regionsykehuset i Trondheim og tre allmennleger (Ingard Løge – redaktør i NEL, Pål Kristensen og Terje). Gruppen ble ledet med stort engasjement av professor Hermod Petersen. Det var ukentlige kveldsmøter på omgang hjemme hos gruppens medlemmer. Hovedtemaet var forskning på gastroenterlogi i allmennpraksis og hvordan samhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten kunne bedres. Gruppen skrev en rekke artikler, og Terje var førsteforfatter på de fleste. Selv om Terje ikke hadde noen ambisjoner om å bli akademiker, førte forskningen til doktorgrad (1992) og professorat i allmennmedisin (1993).

Bildet viser Terje Johannessen som spikrer opp en doktorgradsavhandling på veggen.
Terje spikrer doktorgradsavhandlingen sin opp på veggen i Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim etter disputasen høsten 1992. Foto: Privat
Forrige side Neste side