Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Nidaroskongressen

På 1980-tallet var Terje kursleder for en rekke lokale kurs for allmennleger. I 1983 etablerte Terje sammen med Arne Ivar Østensen og Oskar Tegnander «Fondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag», nå kalt Nidarosfondet.

I perioden 1984 til 1986 var Terje medlem av Almenpraktiserende legers fagutvalg. Han var ansvarlig for gjennomføringen av en nasjonal spørreundersøkelse om allmennlegers videre- og etterutdanning og tilhørende rapport.

Terje og Pål Kristensen tok initiativ til og startet Nidaroskongressen i 1990. Terje var leder for de tre første kongressene. Sammen med Primærmedisinsk uke er Nidaroskongressen fortsatt det største, nasjonale medisinske arrangementet i Norge.

Etter 15 år som allmennlege førte trangen til å møte nye utfordringer til at han solgte praksisen.

Forrige side Neste side