Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Magre år i starten

I arbeidet med NEL var det først flere år der selskapet var på konkursens rand. Det var i begynnelsen av den digitale revolusjonen. Mange leger var fortsatt usikre på om et slikt oppslagsverk var nødvendig. Man hadde jo tidligere klart seg fint uten et oppslagsverk som var i kontinuerlig utvikling og med rask tilgang til ny kunnskap. Mange hadde heller ikke datautstyr som gjorde det mulig for dem å laste inn NEL

Jeg husker at hele familien sto i kjellerstua og pakket NEL i konvolutter. De første versjonene av NEL var nemlig på CD. For oss ungene var det en fin måte å tjene litt lommepenger på.
Fra 2000 til 2004 var det bare fire fast ansatte i den lille bedriften. IT og salg måtte drive med all slags support. En gang kjørte selgeren ut for å hjelpe en lege som ikke fikk NEL til å virke: det viste seg at han hadde glemt å sette i stikkontakten til PC-en.

Forrige side Neste side