Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Selskapet vokste

Så begynte det å gå oppover. Salget økte og selskapet vokste. I 2007 ble publikumsportalen lansert. De første to årene under navnet Pasienthåndboka. Siden som NHI.no.
Igjen var det samhandlingstanken som sto i sentrum. Samhandling, og det Terje kaller en demokratisering av helsetjenesten.

– I utgangspunktet er det et rått maktforhold. Legen har masse informasjon, mens pasienten ikke har noe. Å gi folk den kunnskapen som er nødvendig for å kunne være med på å ta avgjørelser rundt egen helse, er en måte å få balanse på. Symbolsk sett kan du si at legen gir fra seg noe av makten, sier Terje.
Folk skal selv kunne finne informasjon om sykdom som er basert på den samme informasjonen legene bruker.

Forrige side Neste side