Nyhetsartikkel

Terje Johannessen går av med pensjon: For en jobb du har gjort!

Nasjonalt oppslagsverk i Danmark

Fra 2007 til 2010 var NEL åpent tilgjengelig for alt helsepersonell gjennom en avtale med Helsebiblioteket. NHI tapte penger på avtalen, men valgte likevel å gå inn i den. Da nytt anbud ble utlyst, tapte NEL mot de engelskspråklige produktene UpToDate og BMJ BestPractice.
Alle abonnement var avsluttet. Var NHI på vei inn i en ny krise? Ville produktet overleve?

I en kommentar som ble publisert på NHI.no i den perioden, skrev Terje følgende om at helsetjenesten mistet tilgangen til NEL: Det kan føre til større sprik i behandlingen av pasienter. Det kan bety at man risikerer å praktisere gårsdagens medisin. Færre pasientinformasjoner til pasienter kan føre til mer usikkerhet og manglende kunnskap om egen sykdom3.
Responsen fra helsetjenesten var overveldende. Selv om man igjen måtte betale for produktet selv, var det NEL legene ville ha.

Et par år tidligere kjøpte danske myndigheter retten til å oversette og tilpasse NEL og NHI.no til danske forhold – Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. I Danmark ble nettopp disse nasjonale oppslagsverk om helse for helsetjenesten og for publikum.

Vinteren 2011 kjøpte det svenske forlaget Bonnier aksjemajoriteten i NHI. Da startet også satsningen på en svensk oversettelse av legehåndboka, Medibas. Og i 2017 kom NEL på det tyske markedet, med navnet Deximed.

Forrige side Neste side