Intervju

- Vi burde nok snakket mer om ulikhetene

Både kjønn og alder kan virke inn på effekten av legemidler, men ofte blir det ikke tatt spesielle hensyn til dette i norske anbefalinger. - Vi burde nok snakket mer om dette, sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I artikkelen "Medisiner virker ulikt på kvinner og menn", sier Jeanette H. Magnus, som er rådgiver ved seksjon for lederskap ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, at hun mener medisiner bør merkes når effekten er ulik hos kvinner og menn, på samme måte i Norge som i USA.

NHI.no har tatt kontakt med Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk, for å høre mer om disse ulikhetene, og hvor mye oppmerksomhet som blir viet temaet.

Ingen slik merking i Norge

-Er medisiner som brukes i Norge, merket på en slik måte at man som pasient selv kan lese at medisiner kan ha ulik effekt etter kjønn?

- Nei. Såvidt jeg vet har vi ingen legemidler i Norge som blir brukt av begge kjønn som er merket på en slik måte. Indirekte kan det være forskjeller som går på dosering etter kroppsvekt eller nyrefunksjon. I amerikanske preparatomtaler anbefales mindre doser for kvinner enn for menn ved legemidlet zolpidem. Den forskjellen ser vi ikke i Norge på dette legemidlet. Det burde kanskje vært en slik forskjell. Det er klart at kvinner ofte har kraftigere virkninger av legemidler. En viktig årsak er at kvinner er mindre enn menn, sier Madsen.

- Det er interessant at vi i Norge og Europa ikke skiller mellom doser som blir gitt til kvinner og menn, men at dette blir gjort i USA. Det snakkes veldig lite om dette. Jeg har tenkt på om dette temaet har berørt noen av kursene jeg har vært på i farmakologi, men jeg tror aldri jeg har hørt det nevnt. Vi burde nok snakket mer om dette og vært mer oppmerksomme på kvinner som får bivirkninger, sier Madsen.

Neste side