Intervju

- Vi burde nok snakket mer om ulikhetene

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ideelt om dosering var tilpasset kjønn

- Stemmer det at paracetamol virker ulikt på kvinner og menn, og at nødvendig dose er ulik? 

- Menn skiller ut paracetamol fortere enn kvinner. Kvinner får også høyere konsentrasjon i blodet enn menn når de tar samme dose. Kvinner kunne derfor få samme virkning som menn av en litt lavere dose. Interessant nok ser det ut til at denne forskjellen blir mindre hvis kvinnen bruker p-piller som stimulerer mekanismen bak nedbrytning av paracetamol, sier Madsen.

- Hvordan velger man anbefalt dose i slike tilfeller?

- Hvordan man skal velge den beste dosen er det store problemet. Det er ingen forskjell i anbefalt dose i preparatomtalen for de vanlige legemidlene. Skal man da løse dette etter skipperskjønn, vil det noen ganger bli riktig dose, andre ganger kan det gi dårligere effekt. Det ideelle hadde vært om doseringsanbefalingene var tilpasset menn og kvinner, men jeg har ikke funnet noen eksempler på at dette blir gjort i Norge. I USA gir de konkret ulike anbefalinger på kun ett legemiddel så langt jeg har funnet ut, sier Madsen.

- Det har blitt stilt spørsmål ved om man gjør nok for å sørge for tilstrekkelig utprøving på kvinner i studier der legemidlers effekt blir undersøkt. Andelen kvinner i disse studiene øker, så situasjonen er bedre enn den var for 20-30 år siden. Den lave kvinneandelen vi så tidligere har mange grunner, blant annet at FDA utelukket kvinner i mange år. Siden 1990-tallet har det blitt både mer akseptert og ønsket med flere kvinner. I endel studier blir det fortsatt ikke inkludert kvinner. Dette skjer blant annet på grunn av bekymring for at kvinner skal bli gravide, og at legemidlet skal skade fosteret, noe som kan være reelle bekymringer. En grunn til at det har vært med få kvinner i utprøvingen av hjertemedisiner er at menn får hjertesykdom i yngre alder enn kvinner. Eldre pasienter bruker gjerne legemidler mot flere sykdommer og dermed kan resultatene bli vanskeligere å tolke. Et generelt problem med mange studier er at de ikke har med gamle nok deltagere. Gjennomgående er medisiner prøvd ut blant yngre grupper enn de som oftest rammes i praksis. Det er en helt klar sammenheng mellom alder og risiko for bivirkninger av legemidler, sier Madsen.

Forrige side Neste side