Om forskning

Rettigheter og helsetjeneste

Prøver og tester er ikke perfekte

Rettigheter og helsetjeneste

Hva er en metaanalyse?

Rettigheter og helsetjeneste

Like studier med ulikt utfall

Rettigheter og helsetjeneste

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Rettigheter og helsetjeneste

Når forskningen tar feil

Rettigheter og helsetjeneste

Hva er placeboeffekt?