Om forskning

Rettigheter og helsetjeneste

Prøver og tester er ikke perfekte

Vi hører stadig om feil som begås av leger. Spesielt gjelder det diagnoser som overses, og diagnoser som feilaktig blir satt på friske personer. Hvorfor skjer det? Er legene uoppmerksomme og likegyldige? Eller finnes en annen forklaring?
Rettigheter og helsetjeneste

Hva er en metaanalyse?

Forskningsaktiviteten i den medisinske verden er enorm. Det publiseres årlig mer enn 5 millioner vitenskapelige artikler i mer enn 5.000 biomedisinske tidsskrifter. Da går det an å forstå at det ikke er lett å holde seg oppdatert, verken for den enkelte lege eller for forskere i det medisinske fagfeltet.
Rettigheter og helsetjeneste

Like studier med ulikt utfall

For en tid tilbake ble det publisert to vitenskapelige studier som begge sammenlignet effekten av hjertekompresjonsapparat mot effekten av manuelle kompresjoner. Det mest oppsiktsvekkende med studiene er at de kom frem til motsatte konklusjoner.
Rettigheter og helsetjeneste

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

En randomisert kontollert studie er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.
Rettigheter og helsetjeneste

Når forskningen tar feil

Medisinsk kunnskap bygger på vitenskapelige studier ("evidensbasert medisin", EBM). Særlig innenfor behandling stilles det strenge krav til bevisførselen for at nye behandlinger er effektive og sikre. Men også forskning er beheftet med feil og har ikke alltid gyldighet for den enkelte pasient.
Rettigheter og helsetjeneste

Hva er placeboeffekt?

Det er ikke et spørsmål om hvordan du har det, men hvordan du tar det.