Informasjon

Hva er en metaanalyse?

Temaside om Korona

Identifisering av studier

Neste oppgave for forskerne som gjennomfører metaanalysen, er å finne alle de studiene som er utført rundt om i verden - i vårt eksempel studier av effekten av salmeterol. Forskerne benytter flere fremgangsmåter, men den viktigste er at de søker i store databaser som rommer alle studiene som har vært gjennomført på verdensbasis. De søker på "astma + salmeterol". Kanskje finner de 147 studier.

Neste fase i metaanalysen er en kritisk gjennomgang av hver av de 147 studiene. Til dette arbeidet bruker forskerne de inklusjons- og eksklusjonskriteriene som de fastsatte før de begynte å lete etter studiene. Som regel er det to forskere som uavhengig av hverandre bedømmer hver av de 147 studiene. De studiene de to granskerne er enige om oppfyller kravene, blir med i den videre bearbeidingen. Det kan være 23 studier, de øvrige forkastes på grunn av for dårlig kvalitet.

Forrige side Neste side